Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych Wołomin Tłuszcz
Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych

Firma Usługi Geodezyjne  Ściborowscy oferuje wykonanie map do celów projektowych. Mapa do celów projektowych jest to opracowania geodezyjno-kartograficzne niezbędne do wykonania projektu budowlanego. Inwestor musi mapę do projektu dostarczyć projektantowi celem opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu.

MDCP co to takiego ?

Mapę do celów projektowych stanowi kopia aktualnej mapy zasadniczej z naniesioną dodatkową treścią, opatrzona odpowiednią klauzulą. Wszystkie nasze mapy wykonujemy w porozumieniu z projektantem i inwestorem, tak aby produkt końcowy najlepiej spełniał założenia projektu. Mapy wykonujemy w wersji papierowej a także w postaci cyfrowej w uzgodnionym formacie.

Jak się wykonuje mapę do celów projektowych ?

Za prawidłowe wykonanie mapy odpowiada geodeta uprawniony. Jeżeli przedmiotem planowanej inwestycji są budynki sytuowane w odległości nie większej niż 4.0 m od granicy nieruchomości, należy taką informację przekazać geodecie uprawnionemu. Konieczne jest bowiem wówczas ustalenie czy dane z zasobu geodezyjnego, dotyczące położenie punktów granicznych spełniają kryteria dokładnościowe.
Wykonawca zgłasza pracę do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Dokonuje porównania mapy z terenem, wykonuje pomiar uzupełniający, wprowadza dodatkowe elementy związane z inwestycją i składa wyniki swojej pracy do Ośrodka. Dokumentacja podlega weryfikacji w zakresie zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii. Po przyjęciu operatu do zasobu wykonawca pracy lub zleceniodawca mogą złożyć stosowny wniosek o uwierzytelnienie dokumentów urzędową klauzulą. Otrzymany dokument należy przekazać projektantowi, który na jego bazie opracuje projekt zagospodarowania działki lub terenu dołączany do projektu budowlanego.

Korzyści: Profesjonalnie, szybko i w rozsądnej cenie


Gwarancja: 12 miesiecy


Zasięg: województwo mazowieckie, powiat wołomiński, miński, wyszkowski i węgrowski


Termin wykonania: Pomiar wykonujemy w ciągu trzech dni od zgłoszenia, przyjecie do zasobu trwa ok 3 tygodni i jest uzależnione od terminu oczekiwania w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej


Jak zamówić: Telefonicznie pod numerem 695-738-925 lub mailowo na adres geodetawolomin@onet.pl