Tyczenie budynku i innych obiektów budowlanych

Tyczenie budynku

tyczenie budynku geodeta wołomin tłuszcz
Tyczenie budynku. Tłuszcz
Po zakończeniu procedury związanej z otrzymaniem pozwolenia na budowę należy wytyczyć projektowany budynek w terenie. Aby zamówić tyczenie budynku wystarczy przekazać nam plan zagospodarowania działki, rzut fundamentu i parteru (można to zrobić droga elektroniczną na adres geodetawolomin@onet.pl) i ustalić z Wykonawcą co ma zostać wytyczone – zwykle są to osie konstrukcyjne lub zewnętrzne obrys fundamentu, ale jesteśmy otwarci na każde zlecenie, tak aby realizacja przebiegała bez zakłóceń.
Zawsze dostosowujemy się do Wykonawcy – możemy wytyczyć obiekt na gruncie na kołeczkach lub przenieść projekt na ławice ciesielskie i zaznaczyć przecięcia za pomocą gwoździ. W cenie usługi wykonujemy niwelację ław ciesielskich oraz założenie reperu roboczego czyli miejsca o znanej wysokości ( zwykle jest to zero budynku).

Co należy tyczyć ?

Zgodnie z prawem budowlanym tyczeniu obowiązkowo podlegają obiekty budowlane na które zostało wydane pozwolenie na budowę, budynki budowane na zgłoszenie i inne wymienione w ustawie Prawo Budowlane, ale zajmujemy się również tyczeniem innych elmentów np. kostki przed domem, skomplikowanych projektów urządzenia zieleni i tym podobnych. Wszystko zależy od potrzeby Inwestora

 Wpis do dziennik budowy

Tyczenie kończy wpis do dziennika budowy ( o ile został wydany) Jest to element niezbędny i musi zostać wykonany jako pierwszy wpis w dzienniku budowy. Wpisu może dokonać jedynie geodeta uprawniony. Do dokumentacji budowy należy włączyć również szkic tyczenia, który zostaje sporządzony w dwóch kopiach (po jednej dla geodety i inwestora)

Zgłoszenie tyczenia do urzędu

Na skutek zmian wprowadzonych w prawie geodezyjnym, tyczenie podlega obowiązkowi zgłoszenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Tyczenie jest równoznaczne z rozpoczęciem budowy, a zatem pociąga za sobą obowiązek wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków.

Sposób wykonania: Po dostarczeniu dokumentów z projektu (plan zagospodarowania działki, rzut fundamentu i parteru) umawiamy się na dogodny wybrany przez Państwa termin w miejscu inwestycji. Tyczenie zajmuje nam zwykle 1-2 godziny.


Gwarancja: 12 miesięcy


Zasięg: Województwo mazowieckie, powiat wołomiński, miński, wyszkowski, węgrowski


Termin wykonania: 2 dni


Jak zamówić: Drogą telefoniczną pod numerem 695-738-925 lub mailowo na adres geodetawolomin@onet.pl